Kiểm định thiết bị nồi hơi, thiết bị chịu áp lực các loại, thiết bị nâng, hệ thống đường ống hơi,... Tại Nhà Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2