Kiểm định thiết bị nồi hơi, thiết bị áp lực các loại, thiết bị nâng, hệ thống đường ống hơi, khí,... Tại Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất ( Nhà Máy Lọc Dầu Bình Sơn )