ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 2.2
Ngày 16/07/2020 11:59:52 CH

Đo điện trở nối đất tại Nhà Máy Nhiệt Điện Phu Mỹ 2.2