Lĩnh vực hoạt động
Trung tâm kiểm định công nghiệp II là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ...
Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề nhiều kinh nghiệm luôn cầu tiến cộng với phương châm “An toàn là trên hết”, chúng tôi cam kết: Đáp ứng nhanh chóng, chính xác,  trung thực và khách qu...
Đối với các lĩnh vực kiểm tra, kiểm định cần có sự ủy quyền của các cơ quan chức năng khác, Trung tâm Kiểm định Công Nghiệp II đã thực hiện các công việc căn cứ theo các quyết định ủy quyền số 624/Q...
Với đội ngũ kỹ sư, kiểm định viên, kỹ thuật viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm, luôn được bổ túc để nâng cao nghiệp vụ cộng với phương châm “An Toàn Là Trên Hết”, Trung tâm luôn sẵn sàng hợp tác với ...
Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Trung Tâm Kiểm Định II cam kết giúp người sử dụ...
Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động do công tác an toàn chưa đáp ứng được mức độ bùng nổ của số lượng công trình xây dựng. 
Thực hiện giám định kỹ thuật trong chuyển giao công nghệ, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị có yêu cầu an to...