Với nguồn lực chuyên nghiệp, thiết bị kiểm tra hiện đại chúng tôi đã hoàn thành tốt công tác kiểm định mới và đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm định định kỳ cho các dự án công nghiệp lớn ở Việt Nam :

 
1 Dự án lọc dầu Dung Quất
2 Liên doanh dầu khí Việt - Xô
3 Các công ty khí thuộc tổng công ty khí Việt Nam
4 Điện Phú Mỹ
5 Điện Bà Rịa
6 Điện Nhơn Trạch
7 Điện Cà Mau
8 Điện Trà Nóc - Ô Môn
9 Điện Thủ Đức
10 Thủy điện Đa Nhim
11 Hàm thuận Đa Mi
12 Thác Mơ
13 Trị An
14 Các công ty thuộc tổng công ty thép miền Nam
15 Tổng công ty Cadivi
16 Tổng công ty dệt may Việt Nam
17 Tổng công ty bia Sài Gòn
18 Tổng công ty hóa chất
19 Tổng công ty giấy Việt Nam
20 Tổng công ty phân bón Việt Nam
21 Tổng công ty điện lực Việt Nam
22 Tổng công ty Cảng Sài Gòn
23 Dự án Lọc Dầu Nghi Sơn