1. Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận về Kiểm định kỹ thuật an toàn cho :

 • Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu ngiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội ban hành.
 • Máy, thiết bị, vật tư thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ban hành.
 • Các máy thiết bị vật tư khác do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Thử nghiệm, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị công nghiệp, bao gồm: thiết bị điện, thiết bị điện tử, cơ khí, luyện kim, khai khoáng, hóa chất, dầu khí.

3. Thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thiết bị công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện đánh giá chứng nhận sự phù hợp máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các dịch vụ :

 • Kiểm toán, tư vấn, chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Tư vấn, quan trắc, đo kiểm, đánh giá, xử lý và chuyển giao công nghệ về môi trường công nghiệp.
 • Giám định kỹ thuật đối với các máy, thiết bị công nghiệp; tư vấn, thiết kế; chuyển giao công nghệ đối với các máy, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị, vật tư khác theo quy định.
 • Kiểm tra kim loại và các vật liệu khác bằng các phương pháp phá hủy, không phá hủy.
 • Kiểm tra an toàn điện, từ trường, chống sét, thiết bị điện, thiết bị đo áp suất, thiết bị báo cháy và các lĩnh vực công nghiệp khác.
 • Tư vấn về kỹ thuật an toàn, quản lý an toàn theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia thẩm định giải pháp kỹ thuật an toàn cho các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công công trình xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Cục Kỹ Thuật an toàn và Môi Trường công nghiệp.

7. Thử nghiệm cơ tính, phân tích thành phần vật liệu kim loại (Mã VR LAB 58); thử nghiệm áp lực xitec ô tô và các thiết bị áp lực khác được Cục Đăng Kiểm Việt Nam công nhận.

8. Công tác đào tạo huấn luyện :

 • Phối hợp tổ chức đào tạo một số ngành nghề bao gồm: Thợ hàn áp lực, công nhân vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Tổ chức huấn luyện về an toàn cho các đối tượng làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; vận hành các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm định công nghiệp theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Cục trưởng Cục Kỹ Thuật an toàn và Môi Trường công nghiệp giao.

11. Kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu ngiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Với đội ngũ cán bộ, viên chức là Thạc sĩ, Kỹ sư, kiểm định viên, kỹ thuật viên lành nghề nhiều kinh nghiệm, luôn được bồi huấn đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ với phương châm “An toàn là trên hết”, chúng tôi cam kết sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bạn trong lĩnh vực An toàn và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác trong các lĩnh vực khác có liên quan.