Phòng Môi  Trường Công Nghiệp được thành lập vào năm 2006, là một trong những phòng thuộc  TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II, trực thuộc Cục Kỹ Thuật An Toàn & Môi  Trường Công Nghiệp – Bộ Công Thương với tiêu chí hành động: “An toàn – Chất Lượng – Kịp Thời – Hiệu quả”.

Dự án Môi trường

  • Thông tin, tư vấn, đo kiểm  và chuyển giao công nghệ về môi trường Công nghiệp
  • Lập kế hoạch, đo kiểm giám  sát về lĩnh vực môi trường trong nghành công nghiệp.
  • Lập báo cáo đánh giá tác  động môi trường cho các dự án đầu tư mới.
  • Tư vấn thiết kế, chuyển  giao công nghệ các dịch vụ xử lý chất thải, nước thải.

Tiết Kiệm Năng Lượng :

  • Thực hiện kiểm toán năng  lượng,
  • Thực hiện tư vấn, chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tầng 12, Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM.
ĐT: 028.38217385 - 028.38217427 - 028.38217371  -  Fax: 028.38217511
Hoặc trực tiếp liên hệ :
Phòng Môi Trường Công Nghiệp
Tầng 12, Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM. 
Trưởng Phòng Môi Trường
Ông Nguyễn Văn Huy
DĐ : 0932706369