THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 02 NĂM 2021

Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghệp. Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II thông báo tuyển dụng nhân sự với vị trí và yêu cầu công việc cụ thể như sau:

1. Kế toán tổng hợp - Phòng kế toán - Số lượng 01 - Nữ dưới 35 tuổi

2. Kiểm định viên - Phòng kiểm định nồi hơi và Thiết bị áp lực - Số lượng 02 - Nam dưới 30 tuổi

3. Kiểm định viên - Phòng Thiết bị Điện và Đo lường - Số lượng 02 - Nam

4. Kiểm định viên - Trạm Kiểm định KTAT chai chứa khí - Số lượng 01 - Nam dưới 35 tuổi

5. Kiểm định viên - Chi nhánh miền Đông - Số lượng 01 - Nam dưới 32 tuổi

6. Kiểm định viên  - Chi nhánh miền Tây - Số lương 03 - Nam từ 24 đến 40 tuổi

7. KTV/KĐV - Chi nhánh miền Trung - Số lượng 01 - Nam từ 25 đến 35 tuổi

8. KTV - Phòng Môi trường Công nghiệp - Số lượng 02 - Nam dưới 35 tuổi

Chi tiết các yêu cầu xin vui lòng xem thông báo tại file đính kèm tại đây