TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo dừng làm thủ tục đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm: rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, ô tô du lịch dưới 24 chỗ ngồi và các mặt hàng được áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan gồm: đường, muối, trứng gia cầm có vận đơn phát hành sau ngày 10/7/2013.

Đồng thời, Bộ Tài chính nêu rõ, đối với mặt hàng đường kinh doanh tạm nhập tái xuất, bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tạm nhập tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; khi tái xuất sẽ được hoàn trả. Theo đó, từ ngày 01/7/2013, yêu cầu thương nhân thực hiện nộp thuế trước khi thông quan hàng hóa tạm nhập và thực hiện hoàn thuế sau khi tái xuất hàng hóa.

Mặt hàng đường kinh doanh tạm nhập tái xuất cũng được yêu cầu phải kiểm tra thực tế hàng hóa 100%. Bên cạnh đó, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục, Đội kiểm soát tăng cường kiểm tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép mặt hàng này.