Trong những ngày tháng 4 đầy sôi động của quân và dân cả nước hướng về kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2013, Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và kỷ niệm 16 năm thành lập TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II

 

Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, chào mừng 38 năm ngày đất nước thống nhất TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II  đã tổ chức hôi thao. Đây là một hoạt động văn hoá thể thao sôi nổi thu hút sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ công nhân viên Trung tâm.Tham dự Ngày hội, có đông đảo các vận động viên bóng bàn, Trung tâm tham gia sôi nổi sau khi các vận động viên thi đấu chương trình ngày văn hóa đã được tổ chức long trọng ngay tại TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II.