Với nguồn lực chuyên nghiệp, thiết bị kiểm tra hiện đại chúng tôi đã hoàn thành tốt công tác kiểm định mới và đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm định định kỳ cho các dự án công nghiệp lớn ở Việt Nam :

 

 

1

Dự án lọc dầu Dung Quất

2

Liên doanh dầu khí Việt - Xô

3

Các công ty khí thuộc tổng công ty khí Việt Nam

4

Điện Phú Mỹ

5

Điện Bà Rịa

6

Điện Nhơn Trạch

7

Điện Cà Mau

8

Điện Trà Nóc - Ô Môn

9

Điện Thủ Đức

10

Thủy điện Đa Nhim

11

Hàm thuận Đa Mi

12

Thác Mơ

13

Trị An

14

Các công ty thuộc tổng công ty thép miền Nam

15

Tổng công ty Cadivi

16

Tổng công ty dệt may Việt Nam

17

Tổng công ty bia Sài Gòn

18

Tổng công ty hóa chất

19

Tổng công ty giấy Việt Nam

20

Tổng công ty phân bón Việt Nam

21

Tổng công ty điện lực Việt Nam

22

Tổng công ty Cảng Sài Gòn

23

Dự án Lọc Dầu Nghi Sơn