DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN TRUNG TÂM

STT

Họ và tên

Chứng chỉ 

1

Nguyễn Đồng Hải

Xem

2

Lê Phong

Xem

3

Nguyễn Việt An

Xem

4

Võ Duy Lễ

Xem

5

Lý Xuân Lễ

Xem

6

Hoàng Văn Dương

Xem

7

Đào Văn Nhật

Xem

8

Nguyễn Tiến Việt

Xem

9

Nguyễn Ngọc Toàn

Xem

10

Bùi Ánh Trung

Xem

11

Nguyễn Minh Hùng

Xem

12

Trương Mạnh Tường

Xem

13

Hồ Văn Trường

Xem

14

Lê Thanh Ban

Xem

15

Hoàng Hồng Quân

Xem

16

Diệp Huy Vũ

Xem

17

Võ Đức Xuân Vũ

Xem

18

Dương Hồng Phúc

Xem

19

Quách Ứng Khánh

Xem

20

Hoàng Văn Hoan

Xem

21

Nguyễn Quốc Thuần

Xem

22

Phùng Quốc Khánh

Xem

23

Nguyễn Nam Trung

Xem

24

Huỳnh Minh Trọng

Xem

25

Nguyễn Đức Cường

Xem

26

Lê Văn Đông

Xem

27

Nguyễn Trung Kiên

Xem

28

Đỗ Thanh Phước

Xem

29

Từ Vinh Thông

Xem

30

Nguyễn Đức Thuận

Xem

31

Đào Xuân Đạt

Xem

32

Nguyễn Đồng Hiệp

Xem

33 Phạm Tưởng Xem
34 Đặng Minh Huy Xem

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tầng 12, Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM.
 ĐT: 028.38217385 - 028.38217427 - 028.38217371  -  Fax: 028.38217511