VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Tải về file pdf
  • Quyết định số 11039/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Tải về file pdf
  • Thông tư số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/06/2003 Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Tải về file pdf
  • Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tải về file pdf
  • Quyết Định Đánh Giá Sự Phù Hợp 3452-QĐ-BCT : Tải về file pdf
  • Chứng Nhận Hợp Chuẩn Hợp Quy BLĐTBXH : Tải về fie pdf
  • Chứng Nhận ISO 17065 - Sản Phẩm, Hàng Hóa : Tải về fie pdf

THỦ TỤC KIỂM TRA

Bước 1 : Đăng ký kiểm tra :

1. Tải mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lập thành 2 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ (Sao y bản chính) sau:

+ Hợp đồng nhập khẩu (Contract).

+ Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).

+ Hóa đơn (Invoice).

+ Vận đơn (B/L).

+ Các chứng thư chất lượng.

+ Các tài liệu kỹ thuật của thiết bị.

2. Thực hiện đóng phí kiểm tra theo mức phí quy định.

3. Nhận lại giấy "Thông báo lô hàng đủ thủ tục về quy định đối với hàng hóa nhập khẩu" cùng với Giấy đăng ký kiểm tra có ghi rõ tên bộ phận sẽ thực hiện kiểm tra kỹ thuật cùng số điện thoại và tên của người phụ trách.

4. Liên hệ với Hải quan để làm các thủ tục theo quy định.

Bước 2 : Kiểm tra kỹ thuật :

1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi hàng đã sẵn sàng tại địa điểm kiểm tra để thống nhất kế hoạch kiểm tra.

2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tại địa điểm kiểm tra.

Bước 3 : Nhận kết quả kiểm tra :

Sau khi có kết quả kiểm tra, bộ phận đăng ký của Trung tâm sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp theo tên, số điện thoại nêu trên Giấy đăng ký để bàn giao cho doanh nghiệp "Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu" do Trung tâm ban hành theo kết quả kiểm tra của Bộ phận kiểm tra kỹ thuật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tầng 12, Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM.
 ĐT: 028.38217385 - 028.38217427 - 028.38217371  -  Fax: 028.38217511